Cranial Navigation System Registration

Obsah

Ověření registrace – úvod

Základní informace

Po dokončení registrace se otevře obrazovka pro ověření.

Pravidla bezpečnosti

Zkontrolujte polohu každé naváděcí značky pro registraci orientačních bodů v axiální, koronální a sagitální projekci.

V důsledku šíření chyb může být v některých oblastech přesnost navigace méně přesná, takže je důležité důkladné ověření.

Varování
Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10