Cranial Navigation System Registration

Obsah

Jak použít poslední řešení pro porovnání registrací

Pokud jste vybrali možnost More Points v dialogovém okně Improvement Options a program nalezl shodu, otevře se stránka pro ověření. Pomocí funkce Last Solution porovnejte původní registraci s právě vytvořenou registrací.

Krok

1.

Přepnutím na možnost Last Solution v panelu nástrojů tyto dvě registrace porovnejte.

2.

Pokud je jedna z registrací přijatelná, pokračujte výběrem možnosti Yes .

3.

Pokud ani jedna není přijatelná, výběrem možnosti No otevřete dialogové okno Improvement Options.

Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10