Cranial Navigation System Registration

Obsah

Registrace – úvod

Základní informace

Software během registrace propojuje předoperační obrazová data pacienta s fyzickou anatomií jeho hlavy v aktuální intraoperační poloze.

Správná registrace je klíčem k přesné navigaci. Registrace musí být ověřena jako přesná a vhodná pro danou proceduru, aby se zajistila spolehlivá přesnost navigace.

Než začnete

Pečlivě si pročtěte všechny potřebné části příručky k použití kraniálních/ORL nástrojů (např. Softouch, Z-touch).

Optimalizace registrace a přesnosti navigace

Pro optimální registraci se doporučuje použít data CT spolu s kostními šrouby jakožto registračními body.

Požadavky na sadu snímků

K zajištění dostatečné přesnosti skenujte pacienta tak, jak je to popsáno v dokumentu Cranial/ENT Registration and Navigation Scan Protocol.

U všech skenů platí všechny požadavky na sady snímků:

  • Sada snímků musí obsahovat celou oblast zájmu v anatomii pacienta.
  • Sada snímků musí obsahovat celou hlavu včetně nosu.
  • Pro maximální kvalitu registrace použijte sady snímků CT, CTA nebo MR T1. Sady snímků MR T2 mohou vést ke zhoršené kvalitě registrace. Sady snímků B0, DTI a deformované sady snímků nelze pro registraci pacienta použít.

Pravidla bezpečnosti

Ověřte, že anatomie pacienta se od provedení skenu nezměnila (např. že se oteklé oblasti obličeje nebo pokožky neposunuly kvůli jiné pozici pacienta). To by mělo za následek nesprávnou registraci a navigaci.

V důsledku možné deformace v sadě snímků z MR může být v místě zájmu snížena přesnost navigace, a to i tehdy, jestliže byla registrace na povrchu uspokojivě ověřena.

Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10