Cranial Navigation System Registration

Obsah

Jak postupovat, pokud se akvizice vodicích bodů nezdaříJestliže software zjistí příliš málo anatomických vodicích bodů nebo nezjistí žádné, máte dvě možnosti:

  • Vyberte možnost Edit Points a body upravte ručně.
  • Vyberte možnost Skip a přejděte ke kroku registrace metodou Surface Match.

Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10