Cranial Navigation System Navigation

Referentieframe opstellen

Referentieframe

Positioneer het referentieframe zodanig dat het gedurende het gehele verloop van de procedure zichtbaar blijft. Bedenk waar mogelijk hulpmiddelen de zichtlijn van het referentieframe kunnen blokkeren. Het is handig om de camera aan dezelfde kant te plaatsen als waar het referentieframe is bevestigd.

Voor een nog nauwkeurigere navigatie moet het referentieframe zo dicht mogelijk bij het doelgebied worden gepositioneerd zonder daarbij de benodigde operatieruimte te hinderen.

Controleer of het referentieframe stevig op de klem vastzit. Wanneer de universele referentieklem wordt gebruikt, moet deze stevig op de hoofdsteun vastzitten.

Waarschuwing

Zichtbaarheid markeerbol

Controleer voorafgaand aan de registratie of:

  • de reflecterende markeerbollen stevig vastzitten;
  • het referentieframe, in het bijzonder de pinnen, niet is/zijn verbogen;
  • de markeerbollen schoon, droog en onbeschadigd zijn;
  • de markeerbollen niet zijn afgedekt met afdekdoeken, met uitzondering van de afdekdoeken die speciaal door Brainlab zijn ontworpen voor het afdekken van referentieframes.
Art-Nr.: 60919-93NL

Datum vydání: 2020-04-02