Cranial Navigation System Navigation

Rozvržení 3D + InlinesČ.Popis

3D zobrazení souboru dat.

V zobrazení Smart Approach můžete otočit 3D model tak, aby odpovídal pohledu chirurga na pacienta. Přesuňte posuvník myší a oddělte od sebe vrstvy.

Inline 1: Zobrazí rekonstrukci roviny rozložené od osy nástroje a svislém směru.

Inline 2: Obsahuje zobrazení kolmé k zobrazení Inline 1.

Prodloužení nástroje se zobrazuje v zobrazeních 2D.

Chcete-li otevřít krok resekce, vyberte možnost Resection.

Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02