Cranial Navigation System Navigation

Úvod do navigace

Základní informace

Pokud jste ještě neprovedli registraci, pomocí programu Navigation si můžete prohlédnout vybraná data pacienta.

Pokud jste registraci již provedli, program Navigation vám pomůže při provádění kraniotomie a resekce. Navigační nástroj se zobrazí ve 2D a 3D zobrazení.

Požadavky na skenování

K zajištění dostatečné přesnosti skenujte pacienta tak, jak je to popsáno v dokumentu Cranial/ENT Registration and Navigation Scan Protocol.

Pravidla bezpečnosti

Varování
Varování
Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02