Cranial Navigation System Navigation

Rozvržení

Dostupná rozvržení

Výběrem položky Data otevřete nabídku Layouts a přepínejte mezi rozvrženími. Dostupná rozvržení závisí na tom, zda se nacházíte v kroku kraniotomie nebo resekce, na vaší licenci a na tom, jaké sady snímků jsou k dispozici.

Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02