Cranial Navigation System Navigation

Dialogové okno dat

Jakmile jsou k dispozici nová intraoperační data, která se propojí s vybranými daty, objeví se toto dialogové okno:MožnostPopis
YesZobrazí sadu snímků uvedenou v dialogovém okně.
NoPokračuje s aktuální sadou snímků.

Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02