Cranial Navigation System Navigation

Krok resekce

Základní informace

Po výběru možnosti Resection v kroku kraniotomie budete vyzváni k definování parametrů v položce Rescue Registration. Poté se otevře krok Resection.

Po výběru možnosti Data můžete přepínat mezi dostupnými rozvrženími, která jsou popsána dále.

Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02