Cranial Navigation System Navigation

Nastavení polohy reference

Reference

Referenci umístěte tak, aby byla vidět po celou dobu zákroku. Vezměte v úvahu místa, v nichž by zařízení mohla překážet ve výhledu na referenci. Užitečné je postavit kameru na stejnou stranu, kde je připevněna reference.

Pro přesnější navigaci dejte referenci co nejblíž oblasti zájmu, aniž by zasahovala do požadovaného operačního prostoru.

Ověřte, že reference je pevně uchycená ke svorce. Při použití univerzální referenční svorky ověřte, že je pevně uchycená k opěrce hlavy.

Varování

Viditelnost reflexních kuliček

Před začátkem registrace ověřte, že:

  • reflexní kuličky jsou bezpečně připevněny,
  • reference není ohnutá, zvláště pak kolíčky,
  • reflexní kuličky jsou čisté, suché a nepoškozené,
  • reflexní kuličky nejsou zakryty rouškami, s výjimkou roušek speciálně určených společností Brainlab k rouškování referencí.
Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02