Cranial Navigation System Navigation

Jak používat režim Freeze

Během navigace může být užitečné zmrazit zobrazení (například pro kontrolu vzdálenosti od ukazovátka v zobrazení View Center).

Krok

1.

Navigujte do požadovaného úhlu a zobrazení.

2.

Přepněte na možnost Freeze.

3.

Symbol uzamčení se zobrazí v pravém horním rohu každého pohledu a nástroj se v obrazu znázornění zmrazený.

4.

Chcete-li zkontrolovat vzdálenost, posuňte 2D zobrazení dle výběru.

5.

Je zobrazena vzdálenost od ukazovátka do nastavení View Center .

Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02