Cranial Navigation System Navigation

Nastavení překrytíChcete-li zobrazit barvu překrytí ultrazvuku přes jinou sadu snímků, vyberte šipku a otevřete nabídku Overlay, pak zapněte možnost Color Overlay.

Pro zobrazení překrytí v černobílém režimu vypněte Color Overlay.Když je aktivní funkce Color Overlay, pro lepší vidění objektů a obrysů můžete nastavit průhlednost a hranice skenu . Stiskněte symboly a nebo přetáhněte posuvník:

  • Nastavte posuvník Transparency, aby byl ultrazvukový sken méně neprůhledný .
  • Nastavte posuvník Threshold, aby se postupně zeslabovaly tmavé oblasti .

Chcete-li změnit, která data se budou zobrazovat jako překrytí, přejděte do nabídky DATA a zapněte editor Overlay Mode.

Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02