Cranial Navigation System Navigation

Nabídka prodlouženíMožnost Use Offset umožňuje si prohlédnout anatomii pod hrotem ukazovátka nebo nástroje zobrazením pozic řezu v hloubce virtuálního hrotu.

Software automaticky nastaví výchozí vzdálenost odsazení hrotu podle těchto parametrů:

  • Pokud navigujete v blízkosti definovaného cílového objektu, odsazení hrotu se nastaví jako vzdálenost od skutečného hrotu ukazovátka ke středu cílového objektu (maximálně 180 mm).
  • Není-li definován žádný cílový objekt nebo nenavigujete-li, když zapnete funkci Use Offset, odsazení hrotu se nastaví na 100 mm.


Č.Popis

Výběrem hrotu šipky otevřete rozevírací nabídku Use Offset.

Zapněte nebo vypněte možnost Use Offset.

Zkrácení nebo prodloužení hrotu odsazení:

  • přetáhněte lištu doleva nebo doprava,
  • vyberte symboly a .

Skutečné ukazovátko nebo nástroj se zobrazí jako zelená čára. Skutečný hrot ukazovátka nebo nástroje se zobrazí jako zelený nitkový kříž.

Virtuální prodloužení se zobrazí jako červená čára. Virtuální hrot se zobrazí jako červený nitkový kříž.

Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02