Cranial Navigation System Navigation

Definování záchranné registraceMožnostPopis
YesOtevře se okno Rescue Registration
NoPokračování ke kroku resekce

Další informace o záchranných bodech naleznete v dokumentu Uživatelská příručka k programu registrace.

Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02