Cranial Navigation System Navigation

Přesnost nástroje

Kontrola přesnosti nástroje

Vždy ověřte přesnost nástrojů před použitím s programu Navigation. Nástroj můžete ověřit prostřednictvím otočného bodu reference. Další informace naleznete v uživatelské příručce k použití kraniálních/ORL optických nástrojů.Každé ukazovátko se dodává v pouzdře ukazovátka, které má za úkol zabránit poškození ukazovátka a zajistit jeho maximální přesnost.

Varování
Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02