Cranial Navigation System Navigation

Okno kameryVýběrem možnosti Camera otevřete zobrazení znázorňující referenci.

Č.Popis

Zobrazuje vzdálenost nástrojů a/nebo referencí ve vztahu ke kameře. Optimální viditelnosti a přesnosti se dosáhne tehdy, jestliže jsou všechny reflexní kuličky uvnitř modrého koridoru.

Zobrazuje polohu nástrojů a/nebo referencí ve vztahu ke kameře.

Zobrazuje polohovací tlačítka ovladače kamery (jsou-li k dispozici).

Používá se k vystředění kamery.

Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02