Automatic Registration iMRI

Verze softwaru: 1.0
Revize: 1.0

Registrace snímku

Příprava

Zkontrolujte, zda jsou data skenování přenesena na navigační platformu nebo použijte PACS Q/R.

Číslo výrobku: 60917-80CS

Datum vydání: 2019-11-25