Automatic Registration iMRI

Verze softwaru: 1.0
Revize: 1.0

Výstraha protokolu skenováníDialogové okno varování protokolu skenování Scan Protocol Warning vás informuje, že není aktivována 3D Distortion Correction a/nebo je šířka pásma příliš nízká. Můžete pokračovat, i když data mohou být nepřesná.

Výběrem možnosti Yes pokračujte, nebo se výběrem možnosti No vraťte k výběru dat.

Číslo výrobku: 60917-80CS

Datum vydání: 2019-11-25