Automatic Registration iMRI

Verze softwaru: 1.0
Revize: 1.0

Příprava skenování a získání snímku

Co je třeba vzít v úvahu při skenování

Při skenování je třeba dbát na to, aby nedošlo ke kolizi součástí se skenerem.

  • Proveďte všechny skeny podle parametrů uvedených v protokolu skenování.

  • Akvizice T1-vážené sady snímků.

  • Abyste předešli nepřesnostem, zapněte funkci korekce zkreslení 3D Distortion Correction a použijte minimální šířku pásma, jak je uvedeno v protokolu skenování.

Příprava pacienta

Postupujte podle sterilních pokynů pro přetáhnutí v příručce k použití optických nástrojů kraniální/ORL.

Zajistěte, aby po registraci nedošlo k žádnému relativnímu pohybu mezi hlavou pacienta a referencí (například takto):

  • Pohyb hlavy pacienta v hlavové svorce
  • Pohyb reference
  • Pohyb registrační matice
Číslo výrobku: 60917-80CS

Datum vydání: 2019-11-25