Automatic Registration iMRI

Le guide demandé est inconnu du système.

Verze softwaru: 1.0
Revize: 1.0

Provedení ověření přesnosti

Krok

Ověřte automatickou registraci tak, že se dotknete alespoň tří orientačních bodů ukazovátkem a ověříte jejich polohu v softwaru.

Pokud je přesnost dostatečná, zvolte možnost Yes.

Pokud přesnost není přijatelná, vyberte možnost No a vyberte některou položku z dialogového okna Options, které se otevře.

Číslo výrobku: 60917-80CS

Datum vydání: 2019-11-25