Automatic Registration iMRI

Verze softwaru: 1.0
Revize: 1.0

Probíhající ověřeníDialogové okno probíhajícího ověření Pending Verification vám připomíná, abyste před pokračováním v pracovním postupu přijali nebo odmítli kontrolu přesnosti registrace.

Číslo výrobku: 60917-80CS

Datum vydání: 2019-11-25