Object Management Object Manipulation

Objektien muokkaaminen toiminnoilla

Taustatietoja

Kaikki seuraavat toiminnot voidaan suorittaa olemassa olevalle objektille tai objektille, jota on muokattu ääriviivaominaisuuksilla.

Objektien tarkastelu

Työkalujen herkkyys riippuu eri tekijöistä (esim. zoomauskertoimesta). Tämän vuoksi jos objekti on tarkoitettu käytettäväksi hoidon myöhemmissä vaiheissa, tarkista aina huolellisesti, että objektia on muutettu asianmukaisesti ja että se soveltuu tulevaan käyttötarkoitukseen.

Käytettävissä olevat toiminnot

Painike

Käyttö

KuvausCopy

Luo kopion olemassa olevasta objektista.Union

Luo uuden objektin kahdesta tai useammasta yhdistetystä objektista.Subtraction

Luo uuden objektin yhdestä tai useammasta toisesta objektista vähennetystä objektista.Intersection

Luo uuden objektin kahden tai useamman objektin leikkauskohdasta.Margin

Pienentää tai suurentaa toiminnon tulosta.Smooth

Häivyttää toiminnon tuloksen ääriviivat.

Art. nro: 60917-69FI

Data de publicação: 2018-11-29