Smartbrush Angio

Софтуерна версия: 1.0
Редакция: 1.0

Inledning

Allmän information

Smartbrush Angio är ett program för att konturera vaskulära strukturer och patologier i medicinska bilder. Med det kan du kombinera en serie 3D-bilder med en icke-lokaliserad dynamisk 2D-angiografi för att samtidigt kunna gå igenom bildinformationen.

Utifrån bildtagningsinmatningen är det möjligt att konturera vaskulära strukturer som 3D-objekt för ytterligare behandling.

Arbetsflöde i Smartbrush Angio

Arbetsflöde

1.

Välj en bildserie.

2.

Skapa Fusion.

3.

Markera intresseområdet i bilden med ROI.

4.

Verifiera och korrigera det vaskulära 3D-objektet med Brush/Smartbrush Angio.

Arbetsflödesindikator

Det finns en visuell arbetsflödesindikator för Smartbrush Angio, som visar var du är i arbetsflödet.Använd knapparna Back och Next för att navigera genom arbetsflödet.

Art. nr 60914-69SV

Дата на публикуване: 2017-10-05