Smartbrush Angio

Софтуерна версия: 1.0
Редакция: 1.0

Wprowadzenie

Informacje ogólne

Smartbrush Angio to aplikacja do konturowania naczyniowych struktur anatomicznych i patologicznych na obrazach medycznych. Pozwala użytkownikowi łączyć serie obrazów 3D z niezlokalizowanymi dynamicznymi obrazami angiograficznymi 2D w celu jednoczesnego sprawdzenia informacji zawartych na obrazach.

Na podstawie wprowadzonych informacji obrazowych można konturować struktury naczyniowe jako obiekty 3D w celu dalszego przetwarzania.

Schemat pracy w oprogramowaniu Smartbrush Angio

Schemat pracy

1.

Wybrać serię obrazów.

2.

Stworzyć Fusion.

3.

Wyświetlić obszar zainteresowania na obrazie za pomocą funkcji ROI.

4.

Zweryfikować i w razie konieczności poprawić obiekt naczyniowy 3D za pomocą funkcji Brush/Smartbrush Angio.

Wskaźnik schematu pracy

Dla oprogramowania Smartbrush Angio jest wskaźnik schematu pracy, który wyświetla, na jakim etapie schematu postępowania użytkownik jest aktualnie.Za pomocą przycisków Back oraz Next można nawigować w obrębie schematu pracy.

Nr art.: 60914-69PL

Дата на публикуване: 2015-08-05