Smartbrush Angio

Софтуерна версия: 1.0
Редакция: 1.0

Inleiding

Algemene informatie

Smartbrush Angio is een toepassing voor het omkaderen van anatomische structuren en pathologieën in medische beelden. Hiermee kunnen 3D-beeldenseries worden gecombineerd met een niet-gelokaliseerd dynamisch 2D-angiogram om aldus de beeldinformatie gelijktijdig te kunnen beoordelen.

Op basis van de beeldvormingsinput kunnen bloedvatstructuren als 3D-objecten worden omkaderd voor verdere bewerking.

Workflow Smartbrush Angio

Workflow

1.

Selecteer een beeldenserie.

2.

Creëer Fusion.

3.

Markeer het doelgebied in het beeld met behulp van ROI.

4.

Controleer en, indien nodig, corrigeer het 3D-bloedvatobject met behulp van Brush/Smartbrush Angio.

Workflow-indicator

Er is een visuele workflow-indicator voor Smartbrush Angio die aangeeft waar u zich bevindt in de workflow.Gebruik de toetsen Back en Next om door de workflow te navigeren.

Art-Nr.: 60914-69NL

Дата на публикуване: 2015-01-29