Smartbrush Angio

Софтуерна версия: 1.0
Редакция: 1.0

ROI (interesseområde)

Generelle oplysninger

Brug ROI til at afgrænse interesseområder, f.eks. et fokus på angiogrammet.

Sådan bruges ROITrin

1.

Rul gennem billederne med skyderne ① (eller musehjulet) for at finde interesseområder.

2.Vælg ROI Brush.

3.

Markèr et interesseområde i en af de to visninger ved at tegne et omrids ②.
Området markeres med blåt og vises i en lysere tone ③ i den anden visning.

4.

Marker interesseområdet i den anden visning.

5.

Hvis nødvendigt anvendes ROI Erase til at præcisere kanterne mere nøjagtigt.

Du har mulighed for at vælge Undo for at fortryde tidligere penselstrøg/sletninger.

6.

Kontrollér ROI Brush-objektet.

7.

Vælg Next.

VisningsmulighederBrug rullegardinsmenuen til at skifte mellem DSA (gråskala) og CIP (farver) visninger for hjælp til at identificere interesseområder lettere.

ROI-visningerNr.VisningForklaring
CIPIntensitet af farveprojektion: Dynamisk angio flow med farvekodede tidsoplysninger baseret på DSA-billeder.
DSADigital subtraktionsangiografi: Viser angiografibilleddannelse i gråskala.

Sådan afsluttes ROI-redigering

Trin

Efter ROI-redigering skal du vælge Next.

Art-nr.: 60914-69DA

Дата на публикуване: 2018-07-26