Smartbrush Angio

Софтуерна версия: 1.0
Редакция: 1.0

Afslutning af Smartbrush Angio

Sådan lukkes Smartbrush Angio

Fortsæt som følger for at afslutte din aktuelle session, uanset årsagen:

Trin

1.Inden programmet lukkes, skal den aktuelle opgave afsluttes ved at vælge Done.

2.Vælg Home.

Skærmbilledet Content Manager åbner.

3.Vælg ExitContent Manager-skærmbilledet.

Lagring af data ved nedlukning

Advarsel
Art-nr.: 60914-69DA

Дата на публикуване: 2018-07-26