Instrument Selection

Съдържание

Софтуерна версия: 1.5
Редакция: 1.0

Първи стъпки

Обща информация

Instrument Selection позволява избиране и калибриране на инструменти в Навигационната система за гръбначен стълб и травми.

Предупреждение
Арт. №: 60919-88BG

Дата на издаване: 2020-01-23