Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Uvod

Opće informacije

Image Fusion omogućava zajedničku registraciju najmanje dvaju skupova slika. Možete spojiti iste ili različite modalitete (npr. CT, MR, PET, SPECT). Image Fusion može se primjenjivati u sklopu različitih radnih tijekova (npr. tijekom upotrebe softvera Cranial ili Spine).

Nakon što se dva skupa slika spoje mogu se istovremeno pregledavati. Sav planirani sadržaj (npr. objekti i putanje) definiran u jednom skupu slika vidljiv je i u bilo kojem drugom spojenom skupu slika.

Image Fusion predlaže mrežu spajanja temeljem unaprijed definiranih pravila uparivanja. Za dodatne informacije obratite se tvrtki Brainlab.

Image Fusion upotrebljava algoritam za spajanje odabranih skupova slika. Algoritam uparuje dva skupa slika sa zajedničkim anatomskim strukturama za optimalne rezultate spajanja. Dva skupa slika moraju dijeliti isto, zajedničko anatomsko područje.

Automatsko spajanje slika prikladno je za većinu kombinacija modaliteta slike uz neke iznimke (npr. skupovi ultrazvučnih slika). U slučaju nepodržanih modaliteta originalni položaj skenera (npr. referentni okvir) dostupan je kao zadana postavka. Moguće je ručno prilagođavanje.

Kruto spajanje i elastična deformacija

Uzroci netočnosti krutog spajanja mogu biti izobličenje unutar jednog skupa slika ili različiti položaji pacijenta na nekoliko skupova slika. Izobličenje možete ispraviti primjenom značajke Distortion Correction Cranial u sklopu kranijalnih radnih tijekova, a različite položaje pacijenta možete ispraviti primjenom značajke Curvature Correction Spine za radne tijekove za kralježnicu. Za prijenos podataka predoperativnog planiranja na intraoperativne situacije pacijenta unutar kranijalnih scenarija možete upotrijebiti značajku Virtual iMRI Cranial. Primjenom jedne od ovih značajki generira se novi skup slika s pomoću algoritma za deformacijsku registraciju (elastična deformacija).

Elastična deformacija po definiciji nije ujednačena kroz čitav volumen. To potencijalno može značiti da će deformacija biti točna u području promatranja, no netočna u drugom dijelu mozga ili kralježnice.

Pažljivo provjerite novogenerirani skup slika, uzimajući u obzir cjelokupni volumen slike. Alati za provjeru dostupni ovoj u aplikaciji opisani su u narednim odjeljcima.

Dostupnost deformacija

Deformacija je opcionalna i ovisi o licenciranju i konfiguraciji sustava. Za više informacija obratite se podršci tvrtke Brainlab.

Prikaz skupova slika

Uvijek pregledajte skupove slika odabrane za spajanje. Što su kvaliteta i rezolucija slika bolje, to će i rezultat spajanja biti bolji.

Br. proiz. 60917-73HR

Дата на публикуване: 2019-08-01