Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Начин на използване на Distortion Correction CranialСтъпка

1.

Изберете двойката за сливане за преглед или изчисление.

2.

По подразбиране Spy Glass е активирано.

Прегледайте данните си, като използвате Blending/Spy Glass, и използвайте Adjust, ако е необходимо.

3.

Изберете Calculate, за да започнете сливането.

В зависимост от образите за въвеждане можете да бъдете подканени да:

  • Изберете набора от данни, който ще се коригира

  • Прехвърлите корекцията, изчислена за един набор от образи към мрежа за допълни набори от образи

4.

Изберете между ориентациите на аксиалния, короналния и сагиталния изгледи .

5.

Превъртете през срезовете на образа с помощта на бутоните със стрелки .

6.

Прегледайте и потвърдете корекцията на деформирането, като превключвате между Blending/Spy Glass.

Превключете Original , за да сравните симулацията с оригиналния образ.

7.

Прегледайте и приемете резултата от сливането , ако е задоволителен.

8.

Изберете Done, когато е готово.

Коригираният набор от образи се записва за допълнително обработване.

Предупреждение
Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27