Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Начин на регулиране на ROIСтъпка

1.

Изберете ROI от лентата с инструменти.

2.

Регулирайте рамката чрез използване на контролите за преоразмеряване , преместване и завъртане , така че рамката да огражда зоната, която ще се използва като референция на сливането.

Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27