Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Начин на използване на Image Fusion за спинални процедуриСтъпка

1.

Изберете и превключете между двойките за сливане за преглед.

2.

Изберете ROI (зона на интерес).

3.

Позиционирайте рамката чрез използване на контролите за преоразмеряване , преместване и завъртане , така че рамката да огради зоната, която ще се използва за референция на сливането.

4.

Изберете между ориентациите на аксиалния, короналния и сагиталния изгледи .

5.

По подразбиране се активира Adjust. Ръчно подравнете образите с помощта на инструментите за преместване и завъртане преди изчислението.

6.

Изберете Fusion, за да слеете наборите от образи заедно.

7.

По подразбиране Spy Glass е активирано.

Прегледайте сливането, като използвате Blending/Spy Glass.

8.

Превъртете през срезовете на образа с помощта на бутоните със стрелки .

9.

Прегледайте и приемете резултата от сливането, ако е задоволителен.

При приемане на резултата от сливането състоянието му се визуализира.

10.

Изберете Done, когато е готово.

Резултатът от сливането се записва за допълнително обработване.

Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27