Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Използване на системата

Предназначение на Image Fusion

Brainlab Elements Image Fusion е приложение за съвместна регистрация на данни за образи в рамките на медицински процедури чрез използване на твърди и подлежащи на деформация методи за регистрация. Предназначено е за подравняване на анатомични структури между наборите от данни.

Показания за употреба

Brainlab Elements Image Fusion може да се използва в клинични работни потоци, които се ползват от съвместната регистрация на данните за образи. Например това се отнася за системи за навигация или терминали за информация за медицински данни за обработване на образи или образно-насочвана хирургия като цяло, както и за софтуер за планиране на лечение за радиохирургия и радиотерапия. Самото устройство няма специфични клинични показания.

Място на използване

Image Fusion Element е с предназначение да се използва във:

  • Болнична офисна среда или на всяко друго местоположение, предлагащо компютър.

  • Операционна зала/помещение или в стаи, подходящи за хирургични интервенции.

Профили на потребителите

Image Fusion е продукт, предназначен за използване от медицински специалисти и техните асистенти, работещи в полето на планирането на неврохирургията, травматологията или радиотерапията.

Преглед на правдоподобността

Предупреждение
Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27