Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Начин на използване на Contrast Clearance AnalysisСтъпка

1.

Изберете първия и втория ЯМР набор от образи (напр. ранно или късно заснемане на образи след инжектиране н контрастния агент).

2.

Изберете Calculate, за да стартирате изчислението Contrast Clearance Analysis.

Твърдо сливане на двете МР последователности се извършва автоматично преди изчислението.

3.

Изберете между ориентациите на аксиалния, короналния и сагиталния изгледи .

4.

Превъртете през срезовете на образа с помощта на бутоните със стрелки .

5.

Прегледайте акумулирането/изчистването на контрастния агент.

6.

По подразбиране Spy Glass е активирано.

Прегледайте сливането, като използвате Blending/Spy Glass.

7.

Прегледайте и приемете резултата от сливането , ако е задоволителен.

8.

Изберете Done, когато е готово.

Резултатите от сливането се записват за допълнително обработване.

Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27