Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Начин на използване на Image Fusion за краниални процедуриСтъпка

1.

Твърдото сливане започва автоматично.

Изберете и превключете между двойките за сливане за преглед.

2.

Прегледайте сливането, като използвате Blending/Spy Glass.

По подразбиране Spy Glass е активирано.

3.

Изберете между ориентациите на аксиалния, короналния и сагиталния изгледи .

4.

Превъртете през срезовете на образа с помощта на бутоните със стрелки .

5.

Прегледайте и приемете резултата от сливането , ако е задоволителен.

При приемане на резултата от сливането състоянието му се визуализира.

6.

Изберете Done, когато е готово.

Резултатите от сливането се записват за допълнително обработване.

Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27