Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Начин на избор на образи, които ще се коригиратСтъпка

1.

Осветете набора от образи.

2.

Изберете Proceed.

Изчислението започва.

Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27