Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Начин на използване на Virtual iMRI CranialСтъпка

1.

Изберете двойката за сливане за преглед или изчисление.

Изберете и превключете между двойките за сливане за преглед.

2.

Прегледайте сливането, като използвате Blending/Spy Glass.

По подразбиране Spy Glass е активирано.

3.

Изберете Calculate, за да започнете симулацията.

4.

В рамките на диалоговия прозорец можете да:

  • Изберете предварително съществуваща кухина на резекция.

  • Нарисувате собствена кухина на резекция. Това подканва SmartBrush да се отвори.

5.

Ако в този момент можете да създадете кухина на резекция в интраоперативен набор от образи, бъдете внимателни за следното:

  • Приложенията може да свързват/превключват към SmartBrush, ако все още не е създадена кухина на резекция.
  • Уверете се, че интраоперативният набор от образи е избран за рисуване в SmartBrush.
  • Уверете се, че новият обект на кухина за резекция е създаден в интраоперативния набор от образи.
  • Кухината на резекция се рисува възможно най-точно (на база на хирургичните резултати и това, което е видимо в интраоперативния набор от образи).
  • Не създавайте умишлено по-малка или по-голяма кухина, за да повлияете резултатите от изчислението.
  • Регулирането на функцията за контрастиране Windowing в рамките на предоперативните набори от образи може да помогне за визуализацията на кухината на резекция.

6.

Изберете своята кухина на резекция от диалоговия прозорец и изберете OK.

7.

Анимация се визуализира по време на изчислението. Можете да изберете анимацията, за да продължите да инспектирате своите данни, докато тече изчислението.

8.

Изберете между ориентациите на аксиалния, короналния и сагиталния изгледи .

9.

Превъртете през срезовете на образа с помощта на бутоните със стрелки .

10.

Прегледайте и потвърдете резултата на симулацията, като превключвате между Blending/Spy Glass.

Превключете Original, за да сравните симулацията с оригиналния образ.

11.

Прегледайте и приемете резултата от сливането, ако е задоволителен.

При приемане на резултата от сливането състоянието му се визуализира.

12.

Изберете Done, когато е готово.

Резултатите от сливането се записват за допълнително обработване.

Предупреждение
Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27