Hip

Ръководството, което сте заявили, в момента не е налично на избрания език. По подразбиране е избран английски език.

Съдържание

English

Instrument Handling

Correct Handling

Warning
Warning
Warning

Sterilization

Warning
Warning

MR Safety

Caution
Art-No. 60920-23EN

Дата на издаване: 2020-06-08