Fibertracking

Софтуерна версия: 1.0
Редакция: 1.1

Въведение

Обща информация

Fibertracking позволява да проследявате влакнестите структури в определена зона на интерес на базата на дифузионно претеглени МР образи. Освен това можете да конвертирате снопове влакна в 3D обекти, които да се използват за по-нататъшно планиране.

Заредете DTI набора от данни в текущия план за лечение, за да използвате Fibertracking.Основи на Fibertracking

Fibertracking се базира на измерването на дифузионна анизотропия в мозъка с помощта на дифузионно претеглени образи (DTI данни), направени в няколко посоки. Софтуерът Fibertracking след това изчислява посоката на дифузията по продължение на потенциалните влакна на бялото вещество за целия обем от данни. Чрез свързване на определен брой точки влакното се реконструира като линия.

DTI данни

Fibertracking използва услуга, работеща на заден фон (DTI Preprocessing Performer), за да може автоматично да открива и обработва повторно валидните DTI данни. Софтуерът конвертира данните в DTI проучване, съдържащо предварително регистрираните набори от образи B0, ADC и (цветни) ФА карти, както и дифузионния тензор, необходим за Fibertracking. DTI проучването се избира от Patient Selection (направете справка с Ръководството за потребителя на софтуера, Content Manager/Patient Selection).

Показване на Fibertracking

Посоката на водна дифузия по продължение на потенциалните влакна на бялото вещество се изчислява за целия обем от данни. Софтуерът Fibertracking показва посоката за всяко влакно според цветен код, в който определени цветове представлява конкретна посока. С други думи тези цветни карти (неврологична конвенция) предоставят информация относно посоката на водна дифузия по продължение на потенциалните влакна в рамките на срезовете.

Цветове на влакната

Многоцветните влакна се оцветяват съгласно следната конвенция:

Цвят на влакното

Посока на дифузията

Червено

Ляво-дясно

Зелено

Антериорно-постериорно

Синьо

Глава-крака

DTI предварителна обработка

Изчислението на дифузионно-тензорно поле от DTI набора от данни и изчислението на ADC и картите на фракционната анизотропия се базират на методи и алгоритми, които вече са прегледани от колеги специалисти и са публикувани:

  1. Le Bihan D, Mangin JF, Poupon C, Clark CA, Pappata S, Molko N, Chabriat H. Diffusion tensor imaging: concepts and applications. J Magn Reson Imaging 2001;13(4):534-546.

  2. Masutani Y, Aoki S, Abe O, Hayashi N, Otomo K. MR diffusion tensor imaging: recent advance and new techniques for diffusion tensor visualization. Eur J Radiol 2003;46(1):53-66.

Алгоритъм на Fibertracking

Fibertracking се базира на алгоритъма FACT (fiber assignment by continuous tracing), който за първи път е публикуван от Mori, et al. през 2002 (Mori S, van Zijl PC. Fiber tracking: principles and strategies – A technical review. NMR Biomed 2002;15(7-8):468-480).

Внимание
Внимание
Арт. №: 60917-64BG

Дата на публикуване: 2019-10-02